Meer informatie

 • Huisartsenpost/doktersdienst tel 435000

  ALS HET MOET: DE HUISARTSENPOST, ALS HET KAN: UW EIGEN HUISARTS

  De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio samen.
  De huisartsenpost is bedoeld voor klachten die niet kunnen wachten tot de eigen praktijk open is:

  Openingstijden
  Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

  Afspraken
  U dient ALTIJD een afspraak te maken. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

  Adres huisartsenpost

  Huisartsenpost Oosterhout
  Pasteurlaan 9
  Oosterhout
  in Amphiaziekenhuis

  Waarneemgroep

  Bij vakanties wordt de praktijk waargenomen door andere huisartsen uit Oosterhout. U leest op de website of in het weekblad : “Oosterhout”, wanneer de praktijk gesloten is.

 •  

  Het telefonisch spreekuur wat wij hadden voor korte vragen voor de huisarts (tussen 13.30-14.00 uur) is m.i.v. 31-10-22 komen te vervallen. Wilt u alsnog de huisarts telefonisch spreken dan kunt u hiervoor contact opnemen met de assistente.

  Uitslagen
  Bel voor uitslagen naar de assistente tussen 08.00-12.30 uur. Meestal kan de assistente uw vraag beantwoorden. Als de uitslag afwijkend is zal ze overleggen met de huisarts.

  Het is nog handiger om gebruik te maken van MijnGezondheid.net. Via dit patiëntenportaal heeft u inzage in een deel van uw eigen patiëntendossier, o.a. de bloedonderzoeken. Elders op onze website staat hoe u zich hiervoor kan aanmelden.

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken . Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. In de middag heeft de assistente haar eigen spreekuur.

  Vanaf 1 januari 2016 dient u een afspraak te maken bij de assistente voor:

  • Het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • reizigersadvisering en vaccinaties
  • zwachtelen en tapen
  • verstrekken van informatiefolders

  Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur.

 • In onze praktijk is een praktijkondersteuner aanwezig. Zij heet Ria van den Boogaard. Zij is een voormalig wijkverpleegkundige die een speciale opleiding heeft gedaan. Zij begeleidt patiënten met diabetes mellitus, hypertensie, astma en copd. Zij maakt ook huisbezoeken bij chronische patiënten thuis en in de verzorgingshuizen.

  Ria werkt vanaf januari 2016 op dinsdag en donderdag van 8.00-17.00 uur.

 • In de praktijk werkt sinds januari 2019 Monique van der Heijden als praktijkondersteuner GGZ. Zij kan u helpen met klachten als somberheid, depressie, angst, burn-out, onverklaarde lichamelijke klachten, spanningen, slaapproblemen, opvoedingsproblemen, relatieproblemen.
  Vanaf 4 januari 2019 werkt zij de woensdagochtend en vrijdag de hele dag. U kunt hiervoor een verwijzing krijgen via de huisarts.

 • De praktijk is steeds bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Om deze reden zijn we ook sinds een aantal jaren geaccrediteerd. Een onafhankelijk instantie (NPA/NHG) beoordeelt elke 3 jaar of de praktijk aan een aantal kwaliteitseisen voldoet.
  In juli 2023 kregen wij wederom een positieve beoordeling met daarbij aandachtspunten waar wij aankomende jaren weer mee aan de slag kunnen.
  Eens per 3 jaar houden wij ook een enquête onder patiënten om de tevredenheid en mogelijke verbeteringen te peilen voor de praktijk en de werkzame artsen. Eind 2025 zullen we hier weer mee starten en hopen dat u ons daarbij tzt wilt helpen.

  Wilt u meer weten over de accreditatie druk dan op de link.

  Lees meer

 • Via onze zorggroep Zorroo bieden wij aan patiënten verschillende zelfhulpprogramma’s aan die via Internet gevolgd kunnen worden:

   

  Lees meer

 • Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

  GEEN VERWIJSBRIEF WEL VERWIJSBRIEF
  Diëtisten Logopedie voor kinderen onder 18 jaar
  Ergotherapeuten Audiologisch centrum
  Fysiotherapeuten Eerste afspraak in een ziekenhuis
  Huidtherapeuten  
  Logopedisten (voor volwassenen)  
  Optometristen  
  Cesar therapeuten  
  Mensendieck therapeuten  
  Podotherapeuten  
  Verloskundigen  
  Pedicures  

   

  Zelf afspreken
  U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken met de zorgverlener waar u naartoe wilt. De zorgverleners hebben zelf afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zij geven uw kosten (meestal) aan uw zorgverzekering door. Dat gaat niet via uw huisarts.

  De huisarts ziet wel in uw medisch dossier of u naar een zorgverlener gaat (als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of diëtist. Dat is belangrijk, want zo blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid.

 • Uw eigen huisarts kan u géén geneeskundige verklaring geven. Een onafhankelijke huisarts wel.

  Wat is een geneeskundige verklaring?
  Een geneeskundige verklaring is een brief met het oordeel van een arts. Dat oordeel kan gaan over of u dingen kunt doen. Bijvoorbeeld werken, autorijden en naar school gaan. Het kan ook gaan over of u recht heeft op hulp. Bijvoorbeeld een parkeervergunning of een aangepaste woning. Een geneeskundige verklaring noemen ze ook wel een medische verklaring of een doktersverklaring.

  Alléén via een onafhankelijke arts
  Alleen een andere arts dan uw eigen arts mag een geneeskundige verklaring aan u geven. Deze arts kan een oordeel geven over uw situatie zonder daar zelf een mening over te hebben. Zo kan uw eigen huisarts zich bezighouden met uw zorg en een goede relatie met u. De onafhankelijke arts vraagt als het nodig is informatie op bij u of uw eigen arts. Daarvoor is uw toestemming nodig.

  Waar u een onafhankelijke arts vindt
  Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft om advies. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke arts die de eisen kent voor de hulp die u nodig heeft.

  Andere mogelijkheden

  • Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft of uw eigen oordeel over uw gezondheid genoeg is.
  • Deel zelf (een deel van) uw medische gegevens met de website MijnGezondheid.net via ‘Mijn dossier’ en ‘Dossier opslaan’.
  • Vraag uw huisarts om een kopie van uw medische gegevens.

  Meer informatie over de geneeskundige verklaring vindt u op de website van de beroepsvereniging voor artsen (KNMG): https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm