« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

We proberen u steeds zo goed mogelijk te helpen. Het kan toch gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop we met u of uw klacht zijn omgegaan. Dat vinden wij ook vervelend, want het kan de vertrouwensband die heel belangrijk is tussen arts en patiënt erg schaden. Het is vaak niet makkelijk om dit met uw arts te bespreken. We willen u dringend vragen om dit wel te doen en snel contact op te nemen met ons als u ergens mee zit. We kunnen er dan samen over praten en kijken of we een oplossing kunnen vinden.

U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier op deze website. Vul het volledig in en stuur het naar ons op. We zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.